Organisatie

Schoolbestuur

Scholengemeenschap Sint-Goedele Brussel

Algemeen directeur: Bruno De Lille
Coördinerend directeur: Karen Luyckfasseel
Administratieve zetel: Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

Spes

Voorzitter: Piet Van Speybroeck
Directie: Vanessa Verbruggen

Schoolraad

Voorzitter: Maité Van Dousselaere
Oudergeleding: Julia Helber
Personeelsgeleding: Maité Van Dousselaere
Lokale gemeenschap: /

Extra begeleiding voor onze leerlingen

Vakleerkracht
Bewegingsopvoeding en zwemmen
Meester Gert

Ambulante Leerkracht
Juf Katrien
Juf Claire
Juf Kristel D. P.
Juf Nathalie
Juf Monica
Meester Reinout
Meester Sam

Logopedisten
Juf Ann M.
Juf Maité
Juf Marieke
Juf Paulien

Kinesitherapeuten
Juf Antje
Juf Cato
Juf Claudine
Juf Gertie
Juf Pommeline

Ergotherapeuten
Juf Hoda
Juf Jolien
Juf Lotte

Kinderverzorgsters
Juf Fien
Juf Griet