Organisatie

Schoolbestuur

Scholengemeenschap Sint-Goedele Brussel

Algemeen directeur: Bruno De Lille
Coördinerend directeur: Karen Luyckfasseel
Administratieve zetel: Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

Spes

Voorzitter: Piet Van Speybroeck
Directie: Vanessa Verbruggen

Schoolraad

Voorzitter: Maité Van Dousselaere
Oudergeleding: Julia Helber
Personeelsgeleding: Maité Van Dousselaere
Lokale gemeenschap: /

Extra begeleiding voor onze leerlingen

Vakleerkrachten

Bewegingsopvoeding en zwemmen:
meester Gert

Crea: juf Kristien

ICT-leerkracht: juf Frederika

Ambulante leerkrachten

Juf Katrien
Meester Sam
Meester Reinout

Logopedisten

Juf Ann M.
Juf Maité
Juf Marieke
Juf Marleen
Juf Paulien
Juf Sylvie

Kinesitherapeuten

Juf Antje
Juf Claudine
Juf Gertie
Juf Pascale
Juf Pommeline

Ergotherapeuten

Juf Hoda
Juf Jolien
Juf Lotte

Kinderverzorgsters

Juf Fien
Juf Griet