ASS

De “knaagdieren”

In de auti-klassen wordt er gewerkt volgens het TEACCH-programma. We verduidelijken de omgeving, werksystemen en activiteiten via visualisatie en aangepaste communicatiestijl op het niveau van het kind.

Naast schoolse vaardigheden richten wij ons ook op werkgedrag, werkvaardigheden, communicatie, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, huishoudelijke vaardigheden, zinvolle vrijetijdsbesteding en motorische ontwikkeling. Hierdoor krijgen ze de kans om op een zelfstandige manier te leren functioneren binnen de klas, de turnzaal en de therapielokalen. Aan de hand van buitenschoolse activiteiten leren de kinderen ook buiten de vertrouwde omgeving om te gaan met verandering en nieuwe situaties. Individualisatie is bij dit alles zeer belangrijk: ieder kind heeft een programma aangepast aan zijn of haar specifieke noden. Een intense samenwerking met de ouders is onontbeerlijk, ouders zijn partners in het begeleidingsproject. Onze belangrijkste taak is het ‘auti-denken’ te proberen te begrijpen en onze benadering daaraan aan te passen.

Klassen

Hamsters

Klastitularis: juf Saar

Muizen

Klastitularissen: juf Kristel en
juf Maroussia

Konijntjes

Klastitularis: uf Elise

Marmotten

Klastitularis: juf Onah

Bevers

Klastitularis: juf Nathalie

Eekhoorntjes

Klastitularis: juf Kim

Flamingo’s

Klastitularis: juf Jodie

Vissen

Klastitularis: juf Claire

Bevers

Klastitularis: juf Nathalie

Eekhoorntjes

Klastitularis: juf Kim

Flamingo’s

Klastitularis: juf Jodie

Vissen

Klastitularis: juf Claire

Close-up, abstracte weergave van architectuur.

Open ruimtes

Zie casestudy ↗