Algemeen

“Spes” is het Latijnse woord voor “HOOP”.

We zijn een school buitengewoon basisonderwijs voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar. Zowel kinderen met een verslag basisaanbod als een verslag type 2 zijn bij ons welkom. Type basisaanbod: kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (leerachterstand, lichte verstandelijke beperking,…) Type 2: kinderen met een matige – zware mentale beperking.

Onze instelling behoort tot de vzw Sint-Goedele Brussel.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Op deze website kom je meer te weten over de werking.

vzw Sint – Goedele Brussel

Maatschappelijke zetel : Verheydenstraat 39

1070 Anderlecht

info@sint-goedele.be

www.sint-goedele.be

Ondernemingsnummer: 0478.379.452

RPR: Brussel – Nederlandstalig