Schoolbrochure

Hierin vindt u meer informatie omtrent ons schoolreglement, het beleid, de werking, de aanpak in probleem situaties, enz. De schoolbrochure wordt jaarlijks aangepast en bijgestuurd.

Bij de start van het nieuwe schooljaar, in de loop van de maand september, krijgt u ook een papieren versie hiervan.

Schoolbrochure 2023 – 2024