Leerpad lerend

Onze lagere school

Het is belangrijk dat onze kinderen zich in de eerste plaats veilig, geborgen en aanvaard voelen. Leren en zich ontwikkelen is de volgende stap.

De organisatie van de leerlingengroepen is van verschillende factoren afhankelijk. Ten eerste speelt de leeftijd van het kind een belangrijke rol. Daarnaast is vooral het ontwikkelingsniveau van het kind bepalend bij de indeling van de klasgroepen.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind terechtkomt.

Klassen

juf Inge

juf Sarah

juf Annelies

juf Jodie

juf Onah